нэкIэ–нашъхь

нэкIэ–нашъхь

الغمز بالعين

Адыго-арабский словарь. 2014.

Нужны ответы на билеты?

Look at other dictionaries:

  • нэкIэ-нашъхь — (нэкIэ нашъхьэр) подмигивание ЕнэкIэон, накIэ фишIын Зыфаер нэкIэ нашъхьэкIэ ригъэшIагъ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”